ipbprinting - Memajukan UKM Indonesia

Kumpulan Puisi Perempuan Indonesia-Malaysia

Bagikan:
  • Pustaka Obor Indonesia

Penulis

Rating

Harga

Sapardi Djoko Damono & Mohamad Saleeh Rahamad (edit)

5.0

Rp. 75.000

Kategori

Upload Desain

Deskripsi

Kumpulan Puisi Perempuan Indonesia-Malaysia menghimpun karya penyair perempuan yang mendepani isu dan persoalan pada peringkat global dan lokal melalui nuansa halus dan berseni. Khalayak pembacadibawa menelusuri pelbagai persoalan seperti krisis politik antarbangsa, romantisisme, solidarity gender, alam kerohanian dan kehidupan manusiawi yang diekspresikan melalui pelbagai sudut pandangyang menarik untuk dihayati bersama. Setiap penulis merupakan watak penting dunia puisi apabilapemikiran mereka yang kritis terhadap situasi semasa menjadi teras pengucapan dalam puisi-puisimereka. Melalui puisi, mereka telah menciptakan komunikasi dan kebudayaan sebuah Dunia Nusantara.

img-

Kumpulan Puisi Perempuan Indonesia-Malaysia

  • Pustaka Obor Indonesia
  • Rp. 75.000
Bagikan:

Deskripsi

Kumpulan Puisi Perempuan Indonesia-Malaysia menghimpun karya penyair perempuan yang mendepani isu dan persoalan pada peringkat global dan lokal melalui nuansa halus dan berseni. Khalayak pembacadibawa menelusuri pelbagai persoalan seperti krisis politik antarbangsa, romantisisme, solidarity gender, alam kerohanian dan kehidupan manusiawi yang diekspresikan melalui pelbagai sudut pandangyang menarik untuk dihayati bersama. Setiap penulis merupakan watak penting dunia puisi apabilapemikiran mereka yang kritis terhadap situasi semasa menjadi teras pengucapan dalam puisi-puisimereka. Melalui puisi, mereka telah menciptakan komunikasi dan kebudayaan sebuah Dunia Nusantara.

Produk terkait
Catatan Perang korea
Catatan Perang korea
Rp. 50.000
Kajian Perempuan Malaysia-Indonesia Dalam Sastra
Kajian Perempuan Malaysia-Indonesia Dalam Sastra
Rp. 100.000
Bujang Tan Domang
Bujang Tan Domang
Rp. 85.000
Jalan Tak ada Ujung
Jalan Tak ada Ujung
Rp. 55.000
Cuaca Selalu Berubah
Cuaca Selalu Berubah
Rp. 45.000
La Galigo Menurut Naskah NBG 188 jilid 2
La Galigo Menurut Naskah NBG 188 jilid 2
Rp. 160.000
Empat Kepak Sayap
Empat Kepak Sayap
Rp. 90.000
Antologi Cerpen Indonesia-Malaysia
Antologi Cerpen Indonesia-Malaysia
Rp. 75.000