ipbprinting - Memajukan UKM Indonesia

Antologi Cerpen Indonesia-Malaysia-Singapura

Bagikan:
  • Pustaka Obor Indonesia

Penulis

Rating

Harga

Djenar Maesa Ayu, Azmah Nordin, Rama Kannabiran, Dkk

5.0

Rp. 85.000

Kategori

Upload Desain

Deskripsi

Antologi Cerpen Indonesia-Malaysia-Singapura yang menghimpunkan 12 buah cerpen daripada pengarang Malaysia, Indonesia, dan Singapura ini membuktikan bahwa sastera dapat menjadi tali penghubung antara negara yang terpisah secara geopolitik.

Setiap negara telah memilih pengarang dan karya mereka yang reprentatif untuk antologi ini. Malaysia diwakili Azmah Nordin, S.M. Zakir, Sri Diah, dan Zakaria Ali; Indonesia diwakili Djenar Maesa Ayu, Oka Rusmini, Seno Gumira Ajidarma dan Sulfiza Ariska; Singapura diwakili Rama Kannabiran, Suchen Christine Lim, Suratman Markasan, dan Wong Meng Voon.

Karya mereka mempunyai nilai yang tersendiri, bukan sahaja memancarkan aspirasi malahan menyisipkan nilai sejagat yang dapat dikongsi bersama. Dalam sastera nilainya adalah sejalan, iaitu mengunggulkan kebenaran sejagat, merakam suara hati, dan memancarkan aspirasi. Dalam konteks hubungan serantau, sastera juga mempunyai kapasiti yang tinggi untuk mengeratkan persaudaraan melalui persefahaman budaya dan perkongsian nilai.

img-

Antologi Cerpen Indonesia-Malaysia-Singapura

  • Pustaka Obor Indonesia
  • Rp. 85.000
Bagikan:

Deskripsi

Antologi Cerpen Indonesia-Malaysia-Singapura yang menghimpunkan 12 buah cerpen daripada pengarang Malaysia, Indonesia, dan Singapura ini membuktikan bahwa sastera dapat menjadi tali penghubung antara negara yang terpisah secara geopolitik.

Setiap negara telah memilih pengarang dan karya mereka yang reprentatif untuk antologi ini. Malaysia diwakili Azmah Nordin, S.M. Zakir, Sri Diah, dan Zakaria Ali; Indonesia diwakili Djenar Maesa Ayu, Oka Rusmini, Seno Gumira Ajidarma dan Sulfiza Ariska; Singapura diwakili Rama Kannabiran, Suchen Christine Lim, Suratman Markasan, dan Wong Meng Voon.

Karya mereka mempunyai nilai yang tersendiri, bukan sahaja memancarkan aspirasi malahan menyisipkan nilai sejagat yang dapat dikongsi bersama. Dalam sastera nilainya adalah sejalan, iaitu mengunggulkan kebenaran sejagat, merakam suara hati, dan memancarkan aspirasi. Dalam konteks hubungan serantau, sastera juga mempunyai kapasiti yang tinggi untuk mengeratkan persaudaraan melalui persefahaman budaya dan perkongsian nilai.

Produk terkait
Baron Sakendher - Cerita Rakyat Spanyol Versi Jawa
Baron Sakendher - Cerita Rakyat Spanyol Versi Jawa
Rp. 75.000
Laki-laki Bernama Klaus Klump
Laki-laki Bernama Klaus Klump
Rp. 75.000
Islamisasi Bugis: Kajian Sastra Atas La Galigo Versi Bottinna I La Déwata Sibawa I Wé Attaweq
Islamisasi Bugis: Kajian Sastra Atas La Galigo Versi Bottinna I La Déwata Sibawa I Wé Attaweq
Rp. 170.000
Antologi Puisi Indonesia Modern Anak-anak
Antologi Puisi Indonesia Modern Anak-anak
Rp. 40.000
Antologi Cerpen Indonesia-Malaysia
Antologi Cerpen Indonesia-Malaysia
Rp. 75.000
Don quijote dari la Mancha Jilid 1
Don quijote dari la Mancha Jilid 1
Rp. 160.000
Analisis Prosa – Perwatakan dan Pemikiran Tokoh
Analisis Prosa – Perwatakan dan Pemikiran Tokoh
Rp. 80.000
Ketika hitam dikatakan putih dan sajak tetap bersuara: sajak-sajak malaysia–indonesia
Ketika hitam dikatakan putih dan sajak tetap bersuara: sajak-sajak malaysia–indonesia
Rp. 80.000